Sandnes Skøyter en idrettsklubb i Sandnes

Sandnes Skøyter er en klubb for alle med en ekstra fokus på de yngste. Vi vil primært benytte idrettsarena i Sandnes regionen og Sørmarka Arena for istrening.

Trener og treningsfilosofi
Vi har i dag en trener med ansvar for de yngste - som sammen med foreldre utgjør vårt Trener Team. Vi er en «lavterskel» klubb der alle er velkomne uavhengig av om man går på skøyter en eller flere ganger i uken (eller en gang i året for den del!). Vi har stor tro på allsidighet og fokuserer mye på lek i innlæringen av grunnleggende skøyteferdigheter – «gøy på isen»!

Treningstider

For de yngste så følger vi skoleruten. Det betyr at vi ikke har trening fra ca. 20 juni til 20 august. Når det ikke er is, så samles vi en gang i uken og har barmarkstrening eller rulleskøytetrening. Oppmøte er Sørbø Skole.

Når det er is har vi følgende treningstider i Vår Energi Arena Sørmarka.

Isbingen (skøyteskole): torsdager 17.00-18.00

Pingvinbanen:
- tirsdager 17.30-19.00 (skøyteskole – kunstløp)
- lørdager 09.30-11.00 (deler tiden med Austrått IL)

400m (hurtigløpsbanen – sammen med flere klubber):
mandager, onsdager og torsdager kl 1800-2200
- De yngste til ca. 12 år fra 18-19:00
- Eldre og mer aktive fra 19-20:00
- Trimmere og veteranser fra 20-21:00

Lørdager: 09.00-11.00
Søndager: 10.00-11.00

* når det er løp, så utgår onsdag. Se terminlisten for Norges Skøyteforbund.

Vi har noen treningstider sammen med 2 andre klubber og vi legger opp til et godt samarbeid med disse. Avklar gjerne i forkant og informer om hvilken trening som skal gjennomføres og hvor mange en er. På skøyteskolen oppfordrer vi foreldre til å bli med ut på isen og bidra i samråd med trener.

Adgang til Vår Energi Arena Sørmarka krever registrering i deres systemer, men det er gratis for våre medlemmer i treningstidene våre. Se Spond for mer informasjon om hvordan du registrerer deg.

Medlem
Medlemskontingenten for 2023 er satt til kr. 100,- pr. år for enkeltmedlemmer, og kr. 300,- pr år for hele familien. 

De yngste fra 6-12 år låner jakke av klubben. Videre har vi noen skøyter til utlån i str. 28-40 og vi får rabatt ved kjøp av skøyter fra www.skoytebutikken.no (butikk i Vår Energi Arena Sørmarka).

Innmelding gjør du selv via minidrett.no. Søk opp «Idrettslaget Sandnes Skøyter». Bankforbindelse er Sandnes Sparebank - Kontonummer 3260.08.40249

Når du har blitt registrert som medlem vil du bli invitert med i appen «Spond», der ytterliggere informasjon om treninger osv. foregår. For 2023 er det ingen treningsavgift utover medlemskapet!

Vedtekter
Sandnes Skøyter foreholder seg til Lovnormen Sandnes Skøyter utgitt av Norges Idrettsforbund og er godkjent den 25. juni 2019 og er underlagt: Rogaland Skøytekrets, Rogaland Idrettskrets og Norges Skøyteforbund, samt har en tilhørighet til Sandnes Idrettsrådet og Sandnes kommune.