Sandnes Skøyter en idrettsklubb i Sandnes

Sandnes Skøyter er en klubb for alle med en ekstra fokus på de yngste. Vi vil primært benytte idrettsarena i Sandnes regionen og Sørmarka Arena for istrening.

Trener
Vi har i dag en trener med ansvar for de yngste - som sammen med foreldre utgjør vårt Trener Team.

Treningstider

For de yngste så følger vi skoleruten. Det betyr at vi ikke har trening fra ca. 20 juni til 20 august. Når det ikke er is, så samles vi en til to ganger i uken og har barmarkstrening eller rulleskøytetrening. Oppmøte er Sørbø Skole.

Vi har følgende treningstider i Sørmarka Arena.

Mandag:
De yngste til ca. 12 år fra 18-19:00
Eldre og mer aktive fra 19-20:00
Trimmere og veteranser fra 20-22:00

Onsdag:
De yngste til ca. 12 år fra 18-19:00
Eldre og mer aktive fra 19-20:00
Trimmere og veteranser fra 20-21:00

* når det er løp, så utgår onsdag. Se terminlisten for Norges Skøyteforbund.

Torsdag:
De yngste til ca. 12 år fra 18-19:00
Eldre og mer aktive fra 19-20:00
Trimmere og veteranser fra 20-21:00

Lørdag:
Alle fra 9-10:30

Søndag:
Alle fra 10-11:00

Vi har de samme treningstidene som 2 andre klubber og vi legger opp til et godt samarbeid med disse. Avklar gjerne i forkant og informer om hvilken trening som skal gjennomføres og hvor mange en er. Foreldre kan gjerne bidra på isen i samråd med trener.

Når det gjelder adgang til Sørmarka Arena så er dette gratis i treningstiden mot at en viser medlemskort.

Foresatte som følger medlemmer og skal vente, går gratis inn i Sørmarka Arena.

Medlem
Medlemskontingenten fra 2022 er satt til Kr. 100,- pr. år.

De yngste fra 6-12 år låner trikot og jakke av klubben. Videre så vil Skøytebutikken bidra med gratis lån av skøyter til den samme aldersgruppen.

Innmelding via minidrett.no Bankforbindelse er Sandnes Sparebank - Kontonummer 3260.08.40249

Du finner oss også på Spond under Sandnes Skøyter.

Vedtekter
Sandnes Skøyter foreholder seg til Lovnormen Sandnes Skøyter utgitt av Norges Idrettsforbund og er godkjent den 25. juni 2019 og er underlagt: Rogaland Skøytekrets, Rogaland Idrettskrets og Norges Skøyteforbund, samt har en tilhørighet til Sandnes Idrettsrådet og Sandnes kommune.